Act-hib 0,5ml İm/sc 1 Flk Liyofilize Aşi+1 Enj. Çözücü
Endikasyonlar
Haemophilus influenza Tip b bakterilerinin neden olduğu invazifenfeksiyon hastalıklarından (menenjit, pnömoni, septisemi,selülit,artrit, spiglotit) korunma amacı ile 2 aylıktan itibaren tüm bebeklereuygulanır. Diğer heamophilus influenzae serotpleri, N.Memengitidis ilemeydana gelen menenjitlere karşı korunma sağlamaz. Act-Hib’İN içeriğiolan tetanoz toksoidi hiçbir durumda tetanoz toksoid aşısının yerinialmaz.

Kontrendikasyonlar
Akut, ateşli enfeksiyon hastalıklarında, kronik hastalıkların akutalevlenme dönemlerinde, tetanoz toksoidine karşı aşırı duyarlılıkdurumlarında konterandikedir.

Uyarılar ve Önlemler
İnvaziv Hib enfeksiyonlarının 1 yaşın altındaki bebeklerde daha sıkgörülmesi ve enfeksiyon insidas artışının bu yaş gruplarında daha sıkolması nedeniyle çocukların erken dönemde korunmaları önem taşımaktadır.

Yan Etkiler

Aşı iyi tolere edilmektedir.Aşı uygulamaları sonucunda aşı içereğineait bir yan etki bildirilmemiştir. Act-Hib 2-6 aylık çocuklaraDifteri-tetanoz-boğmaca veya DTP ve Poliomyelit aşısı ile birlikteuygulandığında tek başına DTP veya DTP ve poliomyelit aşıuygulamalarından sonra görülen aşı yan etkilerde artışa nedenolmamaktadır.

Etkileşim

Bildirilmiş ve bilinen bir etkileşimi yoktur.

Dozaj

i.m. veya s.c. yolla 2-6 ay arası bebeklerde 4-6 hafta arayla 3 doz ve1 yıl sonra rapel; 6-12 ay arası bebeklerde 4-6 hafta arayla 2 doz ve 1yıl sonra rapel 1-5 yaş arası çocuklarda 1 doz kullanılır. 2 yaşınakadar olan bebeklere uyluk anterolateral bölgeden veya kalçadan, 2yaşından büyük çocuklara deltoid bölgeden uygulanır.